Subsidie PGB/WMO

Subsidie PGB/WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning

Sinds 2015 voert uw gemeente taken uit die voorheen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vielen. Wat betekent dit voor u? U leest het hieronder.

Wat is de Wmo?

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. De WMO is bedoeld zodat de inwoners van Nederland langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Als u hulp nodig hebt bij het aanvragen van hulp via de WMO, dan kunt u via de gemeente waar u woont een cliëntondersteuner aanvragen. Deze persoon helpt u gratis met informatie, en geeft advies bij het regelen van ondersteuning en hulp. Samen met u kijkt deze ondersteuner, tijdens het zogeheten vraagverhelderingsgesprek, naar uw persoonlijke situatie en welke ondersteuning u precies nodig heeft. Eerst wordt bekeken wat u zelf nog kan. Daarna wordt bekeken hoe uw omgeving u kan helpen. Is deze hulp niet genoeg? Dan kan de gemeente u de gevraagde ondersteuning bieden.

Bij de aanvraag voor hulp en ondersteuning heeft u (meestal) de keuze tussen hulp in natura, of een Persoonsgebonden Budget (hierna PGB). Bij hulp in natura krijgt u begeleiding en ondersteuning vanuit verschillende instellingen en organisaties waarmee de desbetreffende gemeente een afspraak heeft gemaakt. Met een PGB kunt u zelf zorg inkopen.

Tarieven

De tarieven verschillen per gemeenten. In de wet staat dat de tarieven toereikend moeten zijn. Dit betekent dat u de benodigde ondersteuning moet kunnen inkopen met het budget dat de gemeente u toekent. Voor de benodigde ondersteuning zal de gemeente uitgaan van het advies dat de indicatiesteller geeft.

Eigen bijdrage

De gemeenten mogen een eigen bijdrage van u vragen. Deze bijdrage is maximaal €19 per maand. Er wordt niet meer naar inkomen of vermogen gekeken zoals dat voorheen ging. Het gebiedsteam bestaat uit een wijkverpleegkundige, een maatschappelijk werker, een gezinscoach en een zorgconsulent van de gemeente.

Neem contact op!

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.