Subsidie PGB/WMO

Subsidie PGB/WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning

Sinds 2015 voert uw gemeente taken uit die voorheen nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vielen. Wat betekent dit voor u? U leest het hieronder.

Wat is de Wmo?

Een medewerker uit het gebiedsteam* van uw gemeente kijkt samen met u, tijdens het zogeheten vraagverhelderingsgesprek, naar uw persoonlijke situatie en welke ondersteuning u precies nodig heeft. Eerst wordt bekeken wat u zelf nog kan. Daarna wordt bekeken hoe uw omgeving u kan helpen. Is deze hulp niet genoeg? Dan kan de gemeente u de gevraagde ondersteuning bieden.

Tarieven

De tarieven verschillen per gemeenten. In de wet staat dat de tarieven toereikend moeten zijn. Dit betekent dat u de benodigde ondersteuning moet kunnen inkopen met het budget dat de gemeente u toekent. Voor de benodigde ondersteuning zal de gemeente uitgaan van het advies dat de indicatiesteller geeft.

Eigen bijdrage

De gemeenten mogen een eigen bijdrage van u vragen. Deze bijdrage is maximaal €19 per maand. Er wordt niet meer naar inkomen of vermogen gekeken zoals dat voorheen ging. Het gebiedsteam bestaat uit een wijkverpleegkundige, een maatschappelijk werker, een gezinscoach en een zorgconsulent van de gemeente.

Neem contact op!

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.