Regelementen Coronavirus Mango Mobility

Swipe to the left
13 maart 2020

Beste lezer,

Graag willen wij u informeren over de maatregelen die wij als organisatie treffen betreffende het coronavirus COVID-19. Wij nemen de situatie serieus. Uw mobiliteit is voor ons belangrijk en daarom hebben wij de juiste maatregelen getroffen om u en onze klanten zo goed mogelijk te kunnen blijven bedienen. 

Om de dienstverlening naar geïnteresseerden en onze klanten zo goed als mogelijk te continueren hebben wij de volgende maatregelen doorgevoerd:

 • Wij volgen het advies van het RIVM en de GGD op; 
 • Wij hebben een team geformeerd dat dagelijks overlegt over de ontwikkelingen en dat geadviseerd wordt door deskundigen;
 • Wij informeren onze medewerkers sinds januari met regelmaat over de ontwikkelingen en instructies;  
 • Onze medewerkers zijn verzocht geen handen met klanten te schudden;
 • Onze medewerkers zijn verzocht om tijdens een waardeoverdracht verder lichamelijk contact te vermijden en een passende afstand te behouden; 
 • Medewerkers dragen handschoenen en alleen pintransacties worden geaccepteerd;
 • Dagelijks wordt het ziekteverzuim geanalyseerd en medewerkers met enige vorm van klachten verzocht thuis te blijven; 
 • Alle vestigingen zijn voorzien van hygiëne-instructies en de nodige middelen;
 • Reizen, vergaderingen en bezoeken aan evenementen vinden alleen plaats indien strikt noodzakelijk.


Welke maatregelen kunt u nemen?

 • Wij adviseren om de adviezen van het RIVM en GGD op te volgen.


Mango winkels blijven open, thuisdemonstraties en service gaan gewoon door.

 • Wij blijven ons inspannen om onze dienstverlening voor onze klanten te continueren;
 • Indien wij wijzigingen in onze dienstverlening moeten doorvoeren, zullen wij daarover communiceren.


Mocht u naar aanleiding van de informatie vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice: bel naar het gratis nummer 0800-2002, of stuur een e-mail naar info@mangomobility.nl.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet,
Jan-Willem Wiersma