Accu - Intro

Accu & oplader onderhoud en tips

De Accu van uw scootmobiel

Met een scootmobiel kunt u op pad wanneer u maar wilt. Een goede conditie van uw accu’s is daarom van essentieel belang zodat u tijdens het rijden niet plots stil komt te staan. Hieronder staan tips die de levensduur van uw accu vergroten.

Accugebruik

Allereerst is het van belang te weten dat accu’s nooit compleet ontladen mogen worden. Het opladen mag pas worden beëindigd als de lader aangeeft dat de accu volledig vol is. Uit oogpunt van veiligheid dient de oplaadperiode nooit de 24 uur te overschrijden. Op deze wijze wordt een optimale gebruiks- en levensduur van de accu verkregen.

Daarnaast is er een aantal aandachtspunten:

  • Houd er rekening mee dat een nieuwe accu zijn optimale capaciteit pas bereikt na 15-20 volledig laadcycli.
  • Bij gebruik van de accu is het noodzakelijk dat deze tenminste eenmaal per 2 weken volledig wordt opgeladen.
  • Indien de accu over een langere periode niet gebruikt en / of geladen wordt (bijvoorbeeld in een vakantieperiode) dient deze, na volledige oplading te worden losgekoppeld. Op deze manier kan de accu zonder probleem 2 maanden worden opgeslagen. Indien mogelijk is het aan te raden de accu’s eens in de 2 weken volledig op te laden.
  • Een (te) lage temperatuur heeft capaciteitsverlies tot gevolg. De accu’s functioneren in de winter het beste wanneer deze, als ze niet worden gebruikt, in een vorstvrije, verwarmde omgeving staan en in deze omstandigheden worden opgeladen.
  • Indien de accu’s te diep ontladen zijn zal de oplader de accu niet meer laden. Dit is een beveiliging om oververhitting te voorkomen. Vervanging van de accu’s is dan noodzakelijk.